از «ادبیات زنانه» تا «زن-نوشت»

 

Untitled-1

برای دریافت کتاب بر روی تصویر جلد کلیک کنید.

چرا زنان می‌نویسند؟ از چه حرف می‌زنند؟ آیا با آن پرحرفیِ جزئی‌نگرشان می‌توانند کل را بازنمایی کنند؟ آیا نوشتن به زنان هویت می‌بخشد؟ زبانِ زنانه چیست؟ سبکِ زنانه کدام است؟ زنانه‌نویسی به چه معناست؟ آیا زنان باید از تن خود بنویسند تا نوشتارشان متفاوت باشد؟ بدن زن کجا می‌تواند خودش به موضوعِ ادبیات بدل شود ؟ بدن زن‌ِ به نوشتار درآمده تا کجا از آنِ خودِ اوست و از کجا به بعد، دیگر از آن او نیست؟اصلاً آیا نوشتاری زنانه وجود دارد؟

کارگروه ادبیات «پروبلماتیکا» در نظر دارد سلسله‌یادداشت‌ها و مقالاتی در خصوص موضوع نوشتار زنانه، معنا و امکان تحقق آن منتشر کند. عنوان نخستین مقاله‌ی این مجموعه، «از ادبیات زنانه تا “زن نوشت”» از بئاتریس سلِما، نویسنده‌ی تونسی ساکن فرانسه، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه پاریس۸ است که خود در عین حال که از مدافعان حقوق زنان است، از اولین منتقدان «نوشتار زنانه» در فرانسه به شمار می‌رود. او این مقاله را در دهه‌ی هشتاد میلادی، در اوج شکوفایی و شهرت نوشتار زنانه در اروپا و به‌ویژه در فرانسه منتشر کرده است.

پروبلماتیکا