بهارِ بهارلو یا خزانِ نقد سینمایی

بهارِ بهارلو یا خزانِ نقد سینمایی

نویسنده: محسن محمودی

بهارِ بهارلو یا خزانِ نقد سینمایی
اندیشیدن در اتحاد

اندیشیدن در اتحاد

مصاحبه با جودیت باتلر/ ترجمه به فارسی: شیرین کریمی

اندیشیدن در اتحاد
سال رویاهایِ خطرناک

سال رویاهایِ خطرناک

نویسنده: اسلاوی ژیژک/ ترجمۀ نوید گرگین

سال رویاهایِ خطرناک
فراسوی نظریه‌ی کارمحور ارزش (پاسخی به کمال خسروی)

فراسوی نظریه‌ی کارمحور ارزش (پاسخی به کمال خسروی)

نویسنده: مصطفی آقایی

فراسوی نظریه‌ی کارمحور ارزش (پاسخی به کمال خسروی)
صفحه 1