دگرجاها (هتروتوپیاها)؛ فضاهایی از قماشی دیگر

دگرجاها (هتروتوپیاها)؛ فضاهایی از قماشی دیگر

گفتارِ میشل فوکو/ ترجمه‌ی احمد میرناصری

دگرجاها (هتروتوپیاها)؛ فضاهایی از قماشی دیگر
از جنگ سرد تا صلحِ داغ

از جنگ سرد تا صلحِ داغ

نوشته‌ی اسلاوی ژیژک/ ترجمه‌ی نوید گرگین

از جنگ سرد تا صلحِ داغ
جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

مصاحبه با ولادیمیر ایشچکنو/ ترجمه‌ی سجاد هاشمی‌نژاد و محمدجواد رمضانی

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)
صفحه 1