چهره‌ی ژانوسیِ مُد؛ دیالکتیک رهایی و انقیاد

چهره‌ی ژانوسیِ مُد؛ دیالکتیک رهایی و انقیاد

نویسنده: علی هداوند

چهره‌ی ژانوسیِ مُد؛ دیالکتیک رهایی و انقیاد
ماکیاولی

ماکیاولی

نویسنده: کارل اشمیت/ ترجمه‌ی شاهد عبادپور

ماکیاولی
پیش‌گفتاری بر ترجمه‌ی فارسی کتاب «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»

پیش‌گفتاری بر ترجمه‌ی فارسی کتاب «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»

نویسنده: باب جسوپ/ ترجمه‌ی حسین رحمتی

پیش‌گفتاری بر ترجمه‌ی فارسی کتاب «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»
سوژه و ابژه

سوژه و ابژه

نویسنده: تئودور آدورنو/ ترجمه‌ی افشین علیخانی

سوژه و ابژه
صفحه 1