«پسانولیبرالیسم»، ترامپ، زیرساختها، اقتصاد مشارکتی و «شهر هوشمند»

«پسانولیبرالیسم»، ترامپ، زیرساختها، اقتصاد مشارکتی و «شهر هوشمند»

مصاحبه با دیوید هاروی/ ترجمۀ مصطفی آقایی

«پسانولیبرالیسم»، ترامپ، زیرساختها، اقتصاد مشارکتی و «شهر هوشمند»
بازخواستِ تاریخ برایِ احضارِ فراموش‌شدگان

بازخواستِ تاریخ برایِ احضارِ فراموش‌شدگان

نویسنده: احمدرضا آزمون

بازخواستِ تاریخ برایِ احضارِ فراموش‌شدگان
به یاد آور که زندگی من باد است

به یاد آور که زندگی من باد است

نویسنده: یگانه خویی

به یاد آور که زندگی من باد است
گام‌برداشتن در میدان مین

گام‌برداشتن در میدان مین

نویسنده: زیگموند باومن/ مترجم: حمید قیصری

گام‌برداشتن در میدان مین
صفحه 1