بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»

بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»

نویسنده: اسلاوی ژیژک/ ترجمۀ ریحانه اصلان زاده

بازی آدم‌کُشی و گرایش مدرن به «خصوصی‌سازی فضای عمومی»
زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟

زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟

نویسنده: افسانه نجم‌آبادی/ ترجمۀ شیرین کریمی

زن‌های ملّت: زن‌ها یا همسرانِ ملّت؟
طبقه و بوروکراسی در روژئاوا

طبقه و بوروکراسی در روژئاوا

دیوید گریبر/ مترجمان: مبین رحیمی و جلال‌الدین رحیمی

طبقه و بوروکراسی در روژئاوا
نگاهی به کتاب جریان‌شناسی فکری ایران معاصر نوشته‌ی عبدالحسین خسروپناه

نگاهی به کتاب جریان‌شناسی فکری ایران معاصر نوشته‌ی عبدالحسین خسروپناه

نویسنده: احمد مطلّب‌نیا

نگاهی به کتاب جریان‌شناسی فکری ایران معاصر نوشته‌ی عبدالحسین خسروپناه
صفحه 1