رمان و گشایش فضای اندیشه

رمان و گشایش فضای اندیشه

نویسنده: نرگس ایمانی

رمان و گشایش فضای اندیشه
پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها

پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها

نویسنده: جان هالووی / مترجمان: جلال‌‌الدین رحیمی و مبین رحیمی

پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست‌ها
بانک مرکزیِ سرمایه‌ی نمادین؛ درباره‌ی دولت بوردیو

بانک مرکزیِ سرمایه‌ی نمادین؛ درباره‌ی دولت بوردیو

نویسنده: باب جسوپ/ ترجمه‌ی مسلم قماشلویان

بانک مرکزیِ سرمایه‌ی نمادین؛ درباره‌ی دولت بوردیو
به سوی واقع‌گرایی جدید

به سوی واقع‌گرایی جدید

نویسنده: بوریس گِرویس / مترجم: پوریا گل‌شناس

به سوی واقع‌گرایی جدید
صفحه 1