زن‌کشی در دو قاب

زن‌کشی در دو قاب

نویسنده: یگانه خویی

زن‌کشی در دو قاب
صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ بازنمایی: دوره‌بندیِ نبرد طبقاتی و دولت در هجدهم برومر

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ بازنمایی: دوره‌بندیِ نبرد طبقاتی و دولت در هجدهم برومر

نویسنده: باب جسوپ/ ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد

صحنه‌ی سیاسی و سیاستِ بازنمایی: دوره‌بندیِ نبرد طبقاتی و دولت در هجدهم برومر
جهانِ بدونِ کار: جهنم یا یوتوپیا؟

جهانِ بدونِ کار: جهنم یا یوتوپیا؟

نویسنده: تام واتسون/ ترجمه‌ی آزاده شعبانی

جهانِ بدونِ کار: جهنم یا یوتوپیا؟
واقعیتِ دولایه‌یِ خشونت

واقعیتِ دولایه‌یِ خشونت

نویسنده: ژُفروآ دُلَگَنِری/ ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد

واقعیتِ دولایه‌یِ خشونت
صفحه 1