مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی

مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی

تلخیص و ترجمه: زهره عزیزآبادی

مروری بر آرا افسانه نجم‌آبادی
دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)

دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)

نویسنده: آنتونی اف. بیورز/ ترجمه‌ی مریم وحدتی

دكارت فراتر از پدیدارشناسی استعلایی ( تفاسیری اجمالی بر اساس نقد هایدگر به طرح دكارتی)
اندیشه‌ی سبز: مقاومت در برابر زیست‌بوم‌کُشی

اندیشه‌ی سبز: مقاومت در برابر زیست‌بوم‌کُشی

گفتگو با میشل لووی ـ همراه با نوشته‌هایی از جلال رحیمی، مبین رحیمی

اندیشه‌ی سبز: مقاومت در برابر زیست‌بوم‌کُشی
صفحه 1