برشت و تئاتر سیاسی در غرب

برشت و تئاتر سیاسی در غرب

گفتگوی مهام میقانی با دیوید بارنت / ترجمۀ انسیه معینی‌پور

برشت و تئاتر سیاسی در غرب
در مورد وضعیتِ اپیدمی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

نویسنده: الن بدیو/ ترجمه‌ی مریم وحدتی

در مورد وضعیتِ اپیدمی
درنگی بر سال طاعونی: همه‌ی گزینه‌ها روی میز است

درنگی بر سال طاعونی: همه‌ی گزینه‌ها روی میز است

نویسنده: جنیفر کوک/ ترجمه‌ی علی اسداللهی

درنگی بر سال طاعونی: همه‌ی گزینه‌ها روی میز است
بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

نویسنده: مایک دیویس/ ترجمه‌ی نرگس ایمانی

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد
صفحه 1