سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)

نویسندگان: مهسا اسداله‌نژاد، حسام سلامت

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)
از مسیح به لنین ... و برعکس

از مسیح به لنین ... و برعکس

اسلاوی ژیژک/ ترجمه‌ی کسری بردبار مقدم

از مسیح به لنین ... و برعکس
برای کاتب (به بهانه‌ی سالمرگ هوشنگ گلشیری)

برای کاتب (به بهانه‌ی سالمرگ هوشنگ گلشیری)

مجموعه مقالات

برای کاتب (به بهانه‌ی سالمرگ هوشنگ گلشیری)
مارکس در مقام نظریه‌پرداز غذا

مارکس در مقام نظریه‌پرداز غذا

جان بلامی‌فاستر / ترجمه‌ی روزبه آقاجری و شیرین کریمی

مارکس در مقام نظریه‌پرداز غذا
صفحه 1