هگل و حلقۀ شادخواری باکوسیِ حقیقت

هگل و حلقۀ شادخواری باکوسیِ حقیقت

نویسنده:هوارد کِینز / ترجمه‌ی لاله عرب جونقانی

هگل و حلقۀ شادخواری باکوسیِ حقیقت
شنیدن کتاب (بازخوانی‌ای شخصی از مواجهه با کتاب صوتی)

شنیدن کتاب (بازخوانی‌ای شخصی از مواجهه با کتاب صوتی)

نویسنده: روزبه آقاجری

شنیدن کتاب (بازخوانی‌ای شخصی از مواجهه با کتاب صوتی)
بدنِ بدهکاران

بدنِ بدهکاران

نویسنده: علی هداوند

بدنِ بدهکاران
سینمایِ بی‌چیز (با نگاهی به «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی‌جان»)

سینمایِ بی‌چیز (با نگاهی به «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی‌جان»)

نویسنده: محمدحسین میربابا

سینمایِ بی‌چیز (با نگاهی به «یک اتفاق ساده» و «طبیعت بی‌جان»)
صفحه 1