پیدا و پنهان تصویر فلاکت (درباره‌ی سینمای اجتماعیِ فقرمحور دهه‌ی 1390)

پیدا و پنهان تصویر فلاکت (درباره‌ی سینمای اجتماعیِ فقرمحور دهه‌ی 1390)

نویسنده: بشیر خادملو

پیدا و پنهان تصویر فلاکت (درباره‌ی سینمای اجتماعیِ فقرمحور دهه‌ی 1390)
بافت‌گردانیِ نئولیبرالیسم و ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ گفتمان

بافت‌گردانیِ نئولیبرالیسم و ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ گفتمان

نویسنده: مایکل کرژنفسکی/ ترجمه‌ی یاشار تاج‌محمدی

بافت‌گردانیِ نئولیبرالیسم و ماهیتِ مفهومیِ روزافزونِ گفتمان
سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

نویسنده: انزو تراورسو/ ترجمه‌ی مبین رحیمی

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد
چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»

چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»

نویسنده: لوک.اس.اُگاساوارا/ ترجمه‌ی نورالدین حاتمی

چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»
صفحه 1