انقلاب گم شده است؛ درباره‌ی «تازه‌نفس‌ها»ی کیانوش عیاری (با نیم‌نگاهی به «گمشده‌ها»ی الهام حسین‌زاده)

دانلود پی‌دی‌اف

مقدمه: این مطلب نسخه‌ی شرح‌وبسط‌یافته‌ی صحبتی است که هشتم بهمن ماه ۹۶ در مؤسسه‌ی «رخداد تازه‌ی مستند» انجام گرفت. از پوریا جهانشاد بابت فرصتی که برای این صحبت فراهم کرد، سپاسگزارم.

ممنون که فرصتی فراهم کردید تا درباره‌ی این دو فیلم با شما صحبت کنم. من تلاش خواهم کرد از خلال خواندن این دو فیلم به خود انقلاب فکر کنم. چنانچه دیدیم در هر دو فیلم با سایه‌های انقلاب بهمن ۵۷ سروکار داریم، به تعبیری دیگر، با ردپاهای انقلاب. در «تازه‌نفس‌ها» با تصاویری طرفیم که نسبت‌مان با آنها عملاً گم شده است، به این دلیل ساده که نسبت‌مان با خودِ انقلاب ۵۷ گم شده است. در واقع ما با یک انقلاب گمشده سرو کار داریم. سوژه‌ها، امید‌ها، رویاها و آرمان‌های این انقلاب گم شده‌اند. «تازه‌نفس‌ها» در واقع شهادتی است به این گم‌شدگی. اینکه مواجهه با «تازه‌نفس‌ها» تا این اندازه تکان‌دهنده است – دست‌کم برای من چنین بود – به نظرم از این حقیقت ریشه می‌گیرد که ناگزیر می‌شویم از اینجایی که هم‌اینک ایستاده‌ایم نسبت‌های گمشده‌ی خود با انقلاب و ردپاهای آن را از خلال تصاویر فیلم بازیابی کنیم. سرنوشت خود فیلم هم گویای این گمشده‌گی است. چنانکه می‌دانید «تازه‌نفس‌ها» تا سال ۸۷ گم شده بود و کسی از سرنوشت آن، حتی خودِ عیاری، خبر نداشت تا اینکه ناگهان از لابه‌لای آرشیو صدا و سیما بیرون کشیده شد. و فیلم دوم، «گمشده‌ها»، که همان سال ۸۷ ساخته شد، روایت مواجهه‌ی نامنتظره‌ی عیاری با «تازه‌نفس‌ها»ست پس از ۳۰ سال، مواجهه‌ای که به بازیابی یکی از شخصیت‌های فیلم، مرتضی پیکری، تبدیل می‌شود و از این راه، غیرمستقیم و باواسطه، به پیگیری سرنوشت‌ شورها و امیدهای انقلاب ۵۷ گره می‌خورد.

اجازه بدهید گام اول برای مواجهه با «تازه‌نفس‌ها» را با اشاره به تیتراژ آن برداریم. در تیتراژ فیلم می‌خوانیم که گوینده‌ی متن فیلم احمد رسول‌زاده است. نمی‌دانم اصلاً راوی‌ای در کار بوده یا نه ولی همان‌طور که دیدیم فیلم راوی ندارد. راوی متن که قرار است نقش مفسر رسمی متن را بازی کند غایب است. او نیز گم شده است. غیاب راوی ما را به گونه‌ی بی‌واسطه‌تری با تصاویر رودررو می‌کند و توگویی ضرورت تفسیرکردن را پیش می‌اندازد. سئوالی که در همین ابتدای کار با آن طرفیم آن است که مستندی چون «تازه‌نفس‌ها» را که در نهایت کولاژی از تصاویر پراکنده‌‌ی تجربه‌های یک جامعه‌ی پساانقلابی است چگونه باید فهمید؟ آیا چیزی هست که به این پراکندگی انسجام ببخشد؟ آیا اصلاً انسجامی، گیرم ضمنی، در کار است؟ اما آیا همین مونتاژ منقطع اثر که به مثابه‌ی پرش‌های ظاهراً بی‌ربط از یک موقعیت به موقعیتی دیگر پیش‌ می‌رود و فیلم را در نهایت به توالیِ تجربه‌های متکثرِ مرکززدوده بدل می‌کند، فُرم بیانِ درخورِ حقیقتِ خودِ وضعیت نیست؟ آیا تقلا برای ساماندهی به ترتیبِ نامرتب تصاویر در واقع تحمیل نظمی نیست که اصلاً وجود نداشته است و اینک نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد؟ با این وجود آیا می‌توان بی‌آنکه فراپاشیدگی تصاویر «تازه‌نفس‌ها» را به یک تم اصلی یا موضوع محوری تقلیل داد خودِ فیلم را در عین واگراییِ تجربه‌های چندگانه‌ی درونی‌اش همچون یک کل دیالکتیکی که نهایتاً به قسمی سنتز می‌رسد فهمید؟ به گمانم حرکت تاریخی تصاویر «تازه‌نفس‌ها» چنین کارکردی ایفا می‌کند. این حرکت تاریخی اما، اینکه فیلم از چه نقطه‌ای شروع می‌کند و در چه نقطه‌ای به پایان می‌رسد، در نگاه اول به نظر منطق مشخصی ندارد و اثر چیزی بیش از ثبت مستند تجربه‌های یک شهر پساانقلابی از مجرای پرسه‌زنی‌های چشمِ دوربین به نظر نمی‌رسد. با اینهمه چیزی بیش از این در کار است. هر یک از سکانس‌های «تازه‌نفس‌ها» در حُکم یک تجربه‌ی شهری است: اعلامیه‌ها و کتاب‌های خیابان انقلاب، تئاترهای لاله‌زار، میتینگ‌های سیاسی دانشگاه تهران، وقت‌گذرانی‌های مردم در پارک ملت، و نهایتاً خیابان‌های شهر در آستانه‌ی انتخابات. گذر از هر یک از این سکانس/تجربه‌ها به سکانس/تجربه‌های دیگر ظاهراً تصادفی است. هیچ منطقی اقتضا نمی‌کند که در تدوین نهایی اثر کدامیک از پی کدامیک بیاید. با اینهمه، در یک نگاه کل‌نگرانه، حرکت تاریخی اثر به سمت‌و‌سوی دقیقه‌ای است که «در وهله‌ی نهایی» تمامی این سکانس/تجربه‌های چندگانه را در هم سنتز می‌کند. در اینجا سنتز را به معنای ترفیع دقایق یک فرآیند تاریخی در یک کل وحدت‌یافته نگرفته‌ام. سنتز در اینجا، معنایی جز انحلال نمی‌دهد. همه‌ی دقایق اثر، همه‌ی آن سکانس/تجربه‌های شهری، در دقیقه‌ی پایانی اثر منحل می‌شوند. «تازه‌نفس‌ها» از اوایل تابستان ۵۸ شروع می‌شود و با تصاویری از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد همان سال به پایان می‌رسد. با این اوصاف، زمین تاریخی‌ای که اثر در دل آن پیش می‌رود و اساساً در سایه‌ی آن ممکن می‌شود وضعیت بی‌دولتی است، وضعیتی که دولت پساانقلابی به معنای دقیق کلمه هنوز شکل نگرفته و جا نیافته است. «تازه‌نفس‌ها» اما روایت گذار از بی‌دولتی به دولت‌مندی است. و حرکت تاریخی اثر دقیقاً ثبت همین گذار است. همه‌ی آن تجاربی که به مثابه‌ی دقایق اثر به واسطه‌ی موقعیت آنارشیکِ بی‌دولتی به نظر ممکن می‌رسیدند با ساخت‌یابی دولت، دیر یا زود، منحل شدند و از تک‌وتا افتادند. روایت ضمنی «تازه‌نفس‌ها»، بی‌آنکه خود بداند، روایت همین انحلال نهایی است. اگر ردپای بی‌دولتی را به روشنی می‌توان در یکایک دقایق فیلم پی گرفت، دقیقه‌ی دولت‌مندی یا همان ساخته‌شدن دولت صرفاً به سکانس‌های پایانی اثر محدود می‌شود. بنابراین اصلاً تصادفی نیست که «تازه‌نفس‌ها» با سکانس صندوق رأی به پایان می‌رسد. خودِ این سکانس پایانی در واقع گویای پایان یک برهه‌ی تاریخی، همان برهه‌ی بی‌دولتی به مثابه‌ی شرط امکان تجربه‌کردن آزادیِ تجربه، و آغاز برهه‌ی دولت‌سازی پساانقلابی به مثابه‌ی برهه‌ی امتناع همه‌ی آن تجربه‌هاست. [در حاشیه: ساخته‌شدن دولت را باید به مثابه‌ی یک فرآیند فهمید. اینگونه نیست که ناگهان از دقیقه‌ای به بعد دولت پساانقلابی ساخته شد و قبل از آن هیچ دولتی در کار نبوده است. در جایی دیگر باید به تفصیل نشان داد که فرآیندهای دولت‌سازی چگونه گام‌به‌گام پیش آمد و به مرور چفت‌وبست پیدا کرد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را به این دلیل به مثابه‌ی دقیقه‌ی تکوین دولت گرفته‌ام که در اینجا چارچوب کلی نظم سیاسی-حقوقیِ وضعیت پساانقلابی دارد در کسوت constitution (قانون اساسی) که همان شالوده و شاکله‌ی دولت باشد، شکل می‌گیرد.]

تا جایی که به فیلم مربوط می‌شود دست‌کم سه موقعیت مشخص وجود دارد که به روشنی بر غیاب دولت و برهه‌ی بی‌دولتی گواهی می‌دهد. اولین موقعیت به صحنه‌ای مربوط می‌شود که دوربین بر اعلامیه‌‌ای که بر ورودیِ سالن نمایش چسبانده‌اند زوم می‌کند. روی اعلامیه نوشته‌‌اند: «لطفاً با اسلحه وارد نشوید». اگر تعریف وبری از دولت را پیش چشم داشته باشیم به وضوح می‌توان تشخیص داد که چنین موقعیتی چرا باید گویای وضعیت بی‌دولتی به مثابه‌ی وضعیتی آنارشیک باشد: «نهادی که حق انحصاری کاربست خشونت مشروع در یک قلمرو سرزمینی را در اختیار دارد». (وبر) چنانکه از تعریف وبر پیداست دولت زمانی به معنای دقیق کلمه شکل می‌گیرد که جز خودِ دولت هیچ شخص، گروه یا نهاد دیگری نتواند از خشونت و ابزارهای خشونت‌آمیز استفاده کند. بنابراین دولت بیش از هر چیزی به اتکای استقرار پلیس و ارتش و نهادهای نظامی ساخته می‌شود. جامعه‌ای که مسلح است و اشخاص و گروه‌ها می‌توانند در خیابان‌هایش اسحله حمل کنند و آن را به روی هم نشانه بگیرند یا یکدیگر را با آن تهدید کنند جامعه‌ای نیست که دولت در آن شکل گرفته یا دست‌کم تثبیت شده باشد.

موقعیت دوم به گشودگی فراخ، بی‌مانع و فراگیر خود شهر مربوط می‌شود. کل شهر به کسوت یک آگورا (میدان عمومی)ی بزرگ در آمده است که توگویی سراسر از آنِ مردم است و هیچ پلیسی وجود ندارد که فرمان بدهد «متفرق شوید». انگار همگان، کمتر یا بیشتر، در سخن‌گفتن و ابراز عقیده و هواداری از مواضع سیاسی خود آزادند و هنوز مرزی شکل نگرفته است که گفتارهای مجاز و غیرمجاز را از هم جدا کند. جامعه هنوز شکاف نخورده است و هیچ جریانی هنوز حذف نشده است. توگویی قسمی آزادی مشروط‌‌نشده وجود دارد که به روی همگان گشوده است و به هر کسی مجال می‌دهد که حرف بزند. خیابان‌ها زنده‌اند و همه‌جا پُر از بحث‌ها و گفتگوهای شورانگیز است. چنانکه پیداست هنوز نظم پلیسی‌ای قوام نگرفته است که مردم را به دوست و دشمن تقسیم کند، احتمالاً به این دلیل ساده که «دشمن مردم» پیشتر از شهر اخراج شده است. دوستی‌ها و دشمنی‌های خودِ مردم با یکدیگر هنوز شکل نگرفته و مردم هنوز به نحوی آنتاگونیستی از درون چندپاره نشده است. آنچه «تازه‌نفس‌ها» ترسیم می‌کند شهری متکثر است که همچنان به همگان تعلق دارد، یا دست‌کم به نظر می‌‌آید که به همگان تعلق دارد. امید همچنان در شهر جولان می‌دهد و هر چیزی به نظر ممکن می‌رسد و آینده دستخوش ساخته‌شدن است. وجود این آگورای زنده‌ی ‌بی‌مرز که هنوز هیچ گروهی به شیوه‌ای سیستماتیک از آن تبعید نشده به چیزی کمتر از غیاب دولت شهادت نمی‌دهد.

سومین موقعیت به مسئله‌ی حجاب برمی‌گردد. اساساً یکی از محوری‌ترین سازوکارهایی که از مجرای آن دولت پساانقلابی به مثابه‌ی دولتی اسلامی تکوین پیدا کرد و نشانگان ایدئولوژیک خود را بر جامعه حک کرد سازوکار اجباری‌سازی حجاب بود. چنانکه در فیلم شاهدیم در تابستان ۵۸ حجاب هنوز اختیاری است و خیلی از زنان حجاب بر سر ندارند. جامعه هنوز یکدست نشده و در قالب قسمی وحدت صوری فرونرفته است. تازه در تیر ماه ۵۹ بود که «انقلاب اداری» انجام گرفت و کارمندان زن نهادهای دولتی را ملزم به رعایت پوشش اسلامی کرد. و خودِ این تنها زمانی ممکن شد که دولت رویه‌های انضابطی و مکانیسم‌های کنترلی‌ خود را در فرآیند ساخت‌یابی‌اش در و بر فراز جامعه مستقر کرد.

به نظرم می‌رسد کل دینامیزم پیشرونده‌ی «تازه‌نفس‌ها» را باید درون این زمین سیاسی که یکایک تصاویر و تجربه‌های اثر روی آن سوارند فهمید. این زمین در واقع شرط امکان خود این تجربه‌ها و تصاویر است.

اجازه بدهید بر این زمین چند گامی پیش برویم و با شماری از دقایق اثر از نزدیک طرف شویم. سکانس‌های مربوط به تئاترهای انقلابی‌(شده‌ی) لاله‌زار از چند نظر سکانس‌های تعیین‌کننده‌ای است. اینکه همه‌ی تئاترهای لاله‌زار در تابستان ۵۸ تئاترهایی است با مضامینی آشکارا سیاسی که نبرد خلق انقلابی با ایادی رژیم سابق را تصویر می‌کند به خوبی ژرفای خود سیاسی‌شدن جامعه را نشان می‌دهد. بازیگران این تئاترها در واقع دارند نقش خود را بازی می‌کنند و از این حیث دست‌اندرکار بازسازی نمایشی خودِ انقلاب‌اند. در تابستان ۵۸ بازیگران سابق فیلمفارسی‌های آنچنانی نیز در صحنه‌ی تئاتر مشق انقلاب می‌کنند و در هیأت قهرمانان خلق ظاهر می‌شوند. در تئاتر سیاسی‌شده‌ی آنروزها کسانی چون میری و نعمت‌الله گرجی و شهناز تهرانی بازیگران ژانری هستند که هیچگاه سابقه نداشت و بعدها نیز دیگر تکرار نشد: تئاتر عامه‌پسند انقلابی. از زبان این بازیگران می‌شود کلیشه‌های سیاسی رایج جامعه‌ی پساانقلابی را به وضوح شنید. در دیالوگ‌های آنان حقیقتِ وضعیت به صدا درمی‌آید. در یکی از صحنه‌ها گفتگویی ردوبدل می‌شود که به نظرم می‌رسد می‌ارزد بر آن درنگ کنیم. در صحنه‌ی مذکور یکی از طاغوتی‌ها بازداشت می‌شود. میری می‌پرسد «حالا باید چیکارش کنیم؟» یکی از چهره‌های انقلابی جواب می‌دهد که «باید بسپاریمش به دادگاه انقلاب». میری اما در پاسخ می‌گوید: «من میگم دادگاه را همینجا تشکیل بدیم. شیرعلی خودش می‌دونه باهاش چیکار کنه». و تماشاگران می‌خندند. این صحنه‌ی به ظاهر کمیک ما را یکراست به درون تجربه‌ی برگزاری دادگاه‌های انقلابی پرتاب می‌کند. اجازه بدهید در اینجا گزارشی دو دقیقه‌ای ببینیم از واکنش‌های مردم به اعدام هویدا در فروردین ۵۸٫ مرور این واکنش‌ها ما را با حال‌وهوای «غلیان اجتماعیِ» (تعبیری که امیل دورکیم برای توصیف انقلاب‌ها به کار برده بود) آن روزها و برخورد نوعیِ مردم با رویه‌ها و احکام دادگاه‌های انقلابی آشنا می‌کند:

مرد ۱: افتخار می‌کنم که کُشتنش. از [نهادهای] انقلابی هم اظهار تشکر را دارم. از دادگاه هم می‌خوام که هر کسی جنایتکاره زودتر به [تقاص‌اش برسه.]

زن ۱: من میگم هر کسی مجرمه در هر نقطه‌ای از جهان باشه باید به جرم اون رسیدگی بشه.

زن ۲: هویدا اگه انسان واقعی بود یا باید با شکنجه‌ها مخالفت می‌کرد یا اگه نمی‌تونست باید استعفا می‌داد تا رژیم رو رسوا کنه.

زن ۳: من نسبت به اعدام هویدا هیچ ناراحت نشدم چون هویدا حق‌اش بود.

زن ۴: من با محاکمه‌ی هویدا مخالف نیستم ولی معتقدم این دادگاه‌ها باید علنی باشه. هویدا علاوه بر اینکه خودش مقصر بود کسان دیگری هم در صدر بودند که کارهای اینها را توجیه می‌کردند. هویدا سمبل بود. ولی ما داشتیم و الان هم داریم کسانی رو که می‌تونند کارهای اونو ادامه بدن.

مرد ۲: دادگاه انقلاب به طور کلی اونجور که من سابقه‌ی ذهنی ازش دارم باید زود تصمیم بگیره و خب، این کار رو هم کرده. یک تصمیمی می‌گیرن و زود اجرا می‌کنن. این کار رو کرده. این مسئله‌ای نیستش.

زن ۵: به نظر من هویدا خیلی زود اعدام شد. باید می‌موند تا اون چیزهایی که ازش می‌خواستیم رو به دست می‌آوردیم. چون حاضر نبود همه‌ی اینها رو به راحتی بگه ولی می‌تونست به رشته‌ی تحریر دربیاره. چه نقشه‌ای توو این مسئله بوده که هویدا رو زود اعدامش کردن.

مرد ۳: به نظر من کشتن هویدا خیلی ضروری بود. حتی زودتر. وقتی توو یک مملکت انقلاب می‌کنن انقلاب یعنی زیروروشدن مملکت.

چنانکه می‌دانیم روحیه‌ی غالب چه در میان مردم عادی و چه در میان گروه‌های سیاسی تأیید روند دادگاه‌ها و اعدام‌های متعاقب‌اش بود. روح جمعی‌ای که در نتیجه‌ی غلیان اجتماعی شکل گرفته بود عدالت انقلابی را در قاطعیت و تعجیل تعریف می‌کرد و تعلل را جایز نمی‌شمرد و ترجیح می‌داد حقیقتِ انقلاب در سیمای شمشیری که بر فرق سر مزدوران رژیم سابق فرود می‌‌آید برق بزند و چشم‌ها را خیره کند. کمتر حزب و گروهی را می‌شناسیم که قبل از آنکه نوبت خودش برسد در برابر آنچه داشت به مثابه‌ی عدالت انقلابی اجرا می‌شد موضعی انتقادی و مخالف‌خوان گرفته باشد. جالب اینجاست که صدای اعتراض به حال و روز دادگاه‌های انقلاب، دست‌کم در ماه‌های اول، نه از داخل که از خارج از مرزهای کشور طنین‌انداز شد، آنهم از جانب کسی که انقلاب ایران را تا پیش از این از موضعی عمیقاً همدلانه دنبال می‌کرد و به قول خودش «معنویت سیاسی» آن را مستعد خلق امکان‌های جدیدی می‌دانست که اتوپیاهای راست و چپ به واسطه‌ی مچاله‌شدن در مدرنیته‌ی انضباطی‌شده دیگر خوابش را هم نمی‌توانستند ببینند: میشل فوکو. اجازه بدهید فرازی کوتاه از نامه‌ی فوکو به مهندس بازرگان را برایتان بخوانم که در اردیبهشت ۵۸ و در واکنش به اخبار نگران‌کننده‌ای که از دادگاه‌های انقلابی به گوش می‌رسید، نوشته شد:

«…چند هفته‌ای است که میکوشید به محاکمات شتابزده و اعدام‌های عجولانه پایان دهید. عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌ی حساس هر انقلابی است. از این نقطه است که انقلاب‌ها زاده می‌شوند، از همین نقطه هم هست که راهشان را گم می‌کنند و می‌میرند. و از آنجا که صلاح دیده‌اید بدین موضوع به طور علنی اشاره کنید، احساس می‌کنم می‌باید گفتگویمان در این‌باره را به یادتان بیاورم…

ضروری است – از این رو لازم‌الاجرا است –  که همه‌ی امکانات دفاعی و همه‌ی حقوق ممکن را برای کسی که تحت پیگرد است فراهم آوریم. آیا وی «آشکارا گناهکار» است؟ آیا افکار عمومی به تمامی علیه اوست؟ آیا مردم از وی متنفرند؟ دقیقاً همین‌ها است که حقوقی به وی ارزانی می‌دارد، حقوقی که یکسره می‌بایست خدشه‌ناپذیر باشند. این وظیفه‌ی قدرت حاکم است که این حقوق را به رسمیت بشناسد و تضمین کند. نزد یک حکومت چیزی چون «انسان‌های ناسزاوار» نمی‌تواند وجود داشته باشد…

شاید گفته شود اکثریت ایرانیان اعتماد خود به رژیمی را که روی کار می‌آید نشان داده‌اند، و از همین‌رو اقدامات قضایی آن را نیز تأیید می‌کنند. واقعیتِ پذیرفتن، خواستن و رأی موافق دادن به حکومت‌ها نه تنها از وظایف آنها نمی‌کاهد که وظایف سنگین‌تری بر آنها تحمیل می‌کند.

آقای نخست وزیر، مسلماً من هیچ مقامی برای خطاب‌کردن شما بدین طریق ندارم، مگر اجازه‌ای که خود در نخستین دیدارمان به من دادید، با تفهیم اینکه به نظر شما حکمرانی نه حقی طمع‌کارانه که وظیفه‌ای فوق‌العاده دشوار است. بر شما است که یقین حاصل کنید این مردم هرگز بر نیروی سازش‌ناپذیری که به اتکای آن خود را آزاد ساختند، تأسف نخواهند خورد.»

یک چیز اگر روشن باشد این است که در حال و هوای تازه‌نفسِ بعد از انقلاب تقریباً هیچ حساسیتی در قبال اینکه چه ساختار قضایی‌ای در شِرُف تکوین است و ساخت‌یابی نظم سیاسی-حقوقی پساانقلابی به چه سمت‌وسویی می‌رود در کار نبود. و شد آنچه شد.

همینجا باید از حلقه‌ی پیوند «تازه‌نفس‌ها» و «گمشده‌ها» یاد کنیم: ماجرای عجیب مرتضی پیکری. به قول خودِ عیاری چهره‌ی اصلی «تازه‌نفس‌ها» همین مرتضی پیکری است. ۷ دقیقه از فیلم ۴۴ دقیقه‌ای «تازه‌نفس‌ها» به شیرین‌کاری‌های او در پارک ملت اختصاص دارد. جایی که مردم گرداگرد پیکری نشسته‌اند و او دارد یکایک چهره‌های سیاسی و ایدئولوژیک رژیم سابق، از فریدون فرخزاد تا محمدرضا پهلوی، را با هنرمندی دست می‌اندازد. عیاری در «گمشده‌ها» به این صرافت می‌افتد که بعد از ۳۰ سال مرتضی پیکری را پیدا کند که نهایتاً پیدا می‌کند. اما از سیمای بشاش و روحیه‌ی بذله‌گوی پیکری چیزی باقی نمانده است. در عوض، با چهره‌ی تکیده‌ی مردی میانسال طرفیم که پابه‌پای خود انقلاب آب رفته است و اوضاع و احوالش چنانکه فکرش را می‌کرد و لابد رویایش را می‌پروراند پیش نرفت. پیکری «تازه‌نفس‌ها» اینک یک ازنفس‌افتاده است. سرنوشت او به میانجی تاریخ فردی‌اش که در عین حال یک تاریخ مشترک جمعی هم هست به سرنوشت خود انقلاب گره خورده است. انگار حقیقت تاریخی انقلاب بهمن در هیأت مرتضی پیکری احضار شده باشد.

و اما سکانس پایانی «تازه‌نفس‌ها» که همان صندوق رأی انتخابات خبرگان قانون اساسی است. آنچه امروزه به جمهوری اسلامی می‌شناسیم به نوعی از درون همین صندوق برآمد. آرایش نیروهای سیاسی ایران که قبل از هر چیز معادل هژمونیک‌شدن بی‌رقیب اسلام‌گرایان و حذف تدریجی دیگر گروه‌های سیاسی، از ملی‌گرا تا لیبرال و چپ، بود با همین انتخابات شکل گرفت و تثبیت شد. دوربین «تازه‌نفس‌ها» پرسه‌زنی شهری‌اش را با گشت‌وگذار در فضای شوروشوق‌گرفته‌ی ایام انتخابات تمام می‌کند. بار دیگر آنچه تصویر می‌شود فضایی مطلقاً، دست‌کم به ظاهر، گشوده است که به نظر می‌رسد همگان باور دارند هر چیزی در آن ممکن است. با اینهمه شاید آنقدرها تصادفی نباشد که دوربین «تازه‌نفس‌ها» قبل از آنکه با تمرکز بر صندوق رأی کارش را به پایان ببرد برای لحظاتی بر اعلامیه‌ی انتخاباتی صادق خلخالی درنگ می‌کند که وی را در کنار رهبر انقلاب نشان می‌دهد. درست در همان دقایقی که سطح شهر از امید سرشار است، بیم نیز در اعماق جولان می‌دهد و خودنمایی می‌کند. همنشینی برابرانه‌ی بیم و امید ویژگی همه‌ی آن دوران‌هایی است که آینده را در کسوت یک عدم‌تعین بنیادین تجربه می‌کنند. «تازه‌نفس‌ها» اما لااقل آنقدرها در سطح مرئی تصاویرش این بیم را بازتاب نمی‌دهد، هرچند چنانکه تا اینجا باید روشن شده باشد در زیرلایه‌های ناخودآگاهش تنش‌های وضعیت را با خود حمل می‌کند. برای اِشراف به حال و هوای بیم‌زده‌ی آن تاریخ احتمالاً میانجیِ بهتری از سرمقاله‌ی احمد شاملو بر شماره‌ی اول «کتاب جمعه» در دست نداریم. شاملو درست در مرداد ۵۸ می‌نویسد:

«روزهای سیاهی در پیش است. دوران پُر ادباری که، گرچه منطقاً عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم‌اکنون نهاد تیره‌ی خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه‌ی خود را بر زمینه‌ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت، و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می‌جوید. این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را زیر غلتک سنگین خویش در هم خواهد کوفت. اما نسل ما و نسل آینده در این کشاکش اندوهبار زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که قشریون مطلق‌زده هر اندیشه‌ی آزادی را دشمن می‌دارند و کامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدف نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به‌آتش‌کشیدن کتابخانه‌ها و هجوم علنی به هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه‌ی متفکران و آزاداندیشان جامعه است. اکنون ما در آستانه‌ی توفانی روبنده ایستاده‌ایم. بادنماها ناله‌کنان به حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان به دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد. اما رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی‌کند. هر فریادی آگاه‌کننده است. پس از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد. سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ای که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌ای هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده‌ی جغرافیایی در معرض آن قرار گرفته است.»

از باور خوش‌خیالانه‌ی شاملو به «جبر تاریخ» که پیروزی نهایی خیر بر شر را، به رغم همه‌ی عقبگردها و پس‌نشستن‌های موقتی، نوید می‌دهد و نیز از خوشبینی وی به توان تاریخی روشنفکران متعهد به پس‌زدن ارتجاع که بگذریم، احتمالاً شاملو در شمار نخستین وجدان‌هایی بود که امیدش به امیدهای انقلاب را از دست داد و شستش خبردار شد آن نوری که از دل تاریکی راهی به رهایی به نظر می‌رسید در واقع نورافکن قطاری است که دارد زوزه‌کشان پیش می‌آید تا خیلی‌ها را زیر بگیرد. چناکه پیداست خوانش بینامتنی «تازه‌نفس‌ها» و در-نسبت‌-گذاشتن آن با تجاربی که به ناگزیر از متن اثر بیرون افتاده‌اند به ما امکان می‌دهد به اتکای جایگاه آینده‌بینی که امروز در آن ایستاده‌ایم شورمندی سرخوشانه‌ی مواج در یکایک تصاویر اثر را همچون خنده‌های معصومانه‌ای بنگریم که «هنوز خبر هولناک را نشنیده است».

و در نهایت، سکانس آخر «تازه‌نفس‌ها» همچون پرسشی بی‌جواب از آینده‌‌ی جامعه‌ی پساانقلابی تصویر می‌شود: صندوق رأیی که کسی نمی‌داند سرنوشت‌اش چه خواهد شد. اما برای ما که آینده‌ی نامتعین «تازه‌نفس‌ها» را به مثابه‌ی اکنونی چهره‌درهم‌کشیده تجربه می‌کنیم، امید منتشر در یکایک دقایق «تازه‌نفس‌ها» همچون یک حسرت تاریخی جلوه می‌کنند. با اینهمه برای نوستالوژی دیگر دیر شده است. به قول آدورنو و هورکهایمر در «دیالکتیک روشنگری»: «وظیفه‌ی تفکر نجات گذشته نیست بلکه نجات امیدهای گذشته است»، البته اگر براستی امیدی در کار بوده باشد.