خاطره‌یِ چپِ قرنِ بیستم

خاطره‌یِ چپِ قرنِ بیستم

انزو تراورسو/ ترجمه‌ی مبین رحیمی

خاطره‌یِ چپِ قرنِ بیستم
تجربه‌ی پدیدارشناختی؛ تجربه نزد باتای

تجربه‌ی پدیدارشناختی؛ تجربه نزد باتای

نویسنده: میشل فوکو/ ترجمه و موخره: سمیرا رشیدپور

تجربه‌ی پدیدارشناختی؛ تجربه نزد باتای
مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)

مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)

نویسنده: هادی آقاجانزاده

مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)
سازماندهی، مقاومت، شورش و انقلاب

سازماندهی، مقاومت، شورش و انقلاب

نویسنده: آنتونیو نگری/ ترجمه‌ی داریوش فلاحی

سازماندهی، مقاومت، شورش و انقلاب
صفحه 1