سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد

نویسنده: انزو تراورسو/ ترجمه‌ی مبین رحیمی

سرمایه‌داریِ وحشیانه‌یِ ترامپ؛ کابوس واقعیت دارد
چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»

چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»

نویسنده: لوک.اس.اُگاساوارا/ ترجمه‌ی نورالدین حاتمی

چرا لاکان می‌گوید: «هرکسی که در زبان ژاپنی سکونت دارد، نیازی به روان‌کاوی‌شدن ندارد»
کنش تحتِ انقیاد

کنش تحتِ انقیاد

نویسنده: بهاره بشارتی

کنش تحتِ انقیاد
مادربزرگ‌ها را از نو زندگی خواهیم کرد

مادربزرگ‌ها را از نو زندگی خواهیم کرد

نویسنده: یگانه خویی

مادربزرگ‌ها را از نو زندگی خواهیم کرد
صفحه 1