یک تبارشناسیِ دولت

یک تبارشناسیِ دولت

گفتار: کوئنتین اسکینر/ ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد

یک تبارشناسیِ دولت
مانیفستی برای برنامه‌ریزیِ دوران پساـ‌کرونا: به‌سوی برنامه‌ریزیِ مراقبت

مانیفستی برای برنامه‌ریزیِ دوران پساـ‌کرونا: به‌سوی برنامه‌ریزیِ مراقبت

نویسنده: اینجی جان/ ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل

مانیفستی برای برنامه‌ریزیِ دوران پساـ‌کرونا: به‌سوی برنامه‌ریزیِ مراقبت
فمینیسم پدیدار شناختی چیست؟

فمینیسم پدیدار شناختی چیست؟

نویسنده: کامیّ فُروادرُو-مِتری/ ترجمه‌ی نگین صنیعی

فمینیسم پدیدار شناختی چیست؟
صفحه 1