انقلاب ایران: میان خلق آزادی و سوبژکتیویته‌ی نو

از متن: در نخستین صفحات اثرش درباره‌ی انقلاب، آرنت به‌صراحت می‌نویسد که هدف انقلاب اکنون همچنان که تا به امروز، چیزی جز آزادی نمی‌تواند باشد. از نظر آرنت مدرن بودن انقلاب در داعیه‌ی آن بر این امر است که انسانیت را به‌مثابه‌ی امر کلی نمایندگی کند و از این‌جاست که نمی‌توان به‌آسانی فقط از آزادی سخن گفت، بلکه باید از آزادی برای همگان سخن گفت.

 

برای مطالعۀ کتاب بر روی تصویر کلیک کنید