آلن بدیو و فلسفه‌ی مبارزه (بررسی کتاب: فلسفه برای مبارزان، آلن بدیو)

    در هفته‌های گذشته نشر نی کتاب جدیدی از آلن بدیو با ترجمه‌ی فواد حبیبی و کمال خالق‌پناه به دوستدارن فلسفه عرضه کرد. در گذشته هر سه فصل این کتاب توسط مترجمانی دیگر[۱] به فارسی برگردانده شده‌اند. اما-جدایی از … ادامه خواندن آلن بدیو و فلسفه‌ی مبارزه (بررسی کتاب: فلسفه برای مبارزان، آلن بدیو)